Giải đặc biệt M-Trung chuẩn nhất

Đừng nản trí vì 1-2 ngày thất bại-Thành công chỉ đến với những ai có lòng kiên trì, Nếu bạn muốn được sở hữu những con số CHUẨN XÁC NHẤT từ HĐXS hãy đến với chúng tôi! cam kết giúp bạn VÀO BỜ ngay hôm nay và thoát khỏi tình trạng THUA NỖ một cách nhanh nhất.

Giải đặc biệt M-Trung chuẩn nhất: 850,000đ

⇒Số mua mất phí khẳng định THẮNG LỚN
⇒Thời gian lấy số từ 08h3017h00 mỗi ngày
⇒A/e nạp thẻ và nhận số qua zalo 0768.388.383 nhé (Hệ thống nạp thẻ trực tiếp đang bảo trì)
⇒Sau khi nạp đủ tiền trên zalo a/e sẽ nhận được số chuẩn hôm nay (Số trên zalo trùng với số trên hệ thống)

Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp chuẩn nhất trong các ngày!
Giá: 850,000đ.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ các loại thẻ cào sau: Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-04-20
31-03-20Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 06
Trượt213
28-03-20Đà Nẵng: 13,
Quảng Ngãi: 14,
Đắc Nông: 11
Trúng Đắc Nông242
27-03-20Gia Lai: 34,
Ninh Thuận: 29
Trượt252
26-03-20Bình Định: 54,
Quảng Trị: 95,
Quảng Bình: 14
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
254
25-03-20Đà Nẵng: 91,
Khánh Hòa: 76
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
248
24-03-20Đắc Lắc: 75,
Quảng Nam: 52
Trượt232
23-03-20TT Huế: 07,
Phú Yên: 88
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
234
22-03-20Kon Tum: 78,
Khánh Hòa: 48
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
275
21-03-20Đà Nẵng: 91,
Quảng Ngãi: 57,
Đắc Nông: 32
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
279
20-03-20Gia Lai: 52,
Ninh Thuận: 38
Trúng Gia Lai241
19-03-20Bình Định: 77,
Quảng Trị: 34,
Quảng Bình: 34
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
273
18-03-20Khánh Hòa: 76,
Đà Nẵng: 40
Trúng Khánh Hòa,
Trúng Đà Nẵng
250
17-03-20Đắc Lắc: 18,
Quảng Nam: 23
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
269
16-03-20TT Huế: 55,
Phú Yên: 38
Trúng TT Huế263
15-03-20Kon Tum: 47,
Khánh Hòa: 30
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
217
14-03-20Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 47,
Đắc Nông: 36
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
244
13-03-20Gia Lai: 43,
Ninh Thuận: 97
Trượt238
12-03-20Bình Định: 04,
Quảng Trị: 25,
Quảng Bình: 77
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
265
11-03-20Đà Nẵng: 93,
Khánh Hòa: 85
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
276
10-03-20Đắc Lắc: 11,
Quảng Nam: 10
Trượt240
09-03-20TT Huế: 61,
Phú Yên: 31
Trúng TT Huế266
08-03-20Kon Tum: 15,
Khánh Hòa: 69
Trúng Kon Tum268
07-03-20Đà Nẵng: 90,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 77
Trượt249
06-03-20Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 95
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
235
05-03-20Bình Định: 35,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 57
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
239
04-03-20Đà Nẵng: 85,
Khánh Hòa: 07
Trượt258
03-03-20Đắc Lắc: 97,
Quảng Nam: 59
Trượt273
02-03-20TT Huế: 83,
Phú Yên: 43
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
252
01-03-20Kon Tum: 00,
Khánh Hòa: 95
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
267
29-02-20Đà Nẵng: 71,
Quảng Ngãi: 03,
Đắc Nông: 31
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
248
28-02-20Gia Lai: 59,
Ninh Thuận: 52
Trượt246
27-02-20Bình Định: 16,
Quảng Trị: 39,
Quảng Bình: 81
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
224
26-02-20Đà Nẵng: 93,
Khánh Hòa: 55
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
226
25-02-20Đắc Lắc: 20,
Quảng Nam: 76
Trượt250
24-02-20TT Huế: 17,
Phú Yên: 11
Trúng TT Huế284
23-02-20Kon Tum: 74,
Khánh Hòa: 08
Trượt271
21-02-20Gia Lai: 56,
Ninh Thuận: 32
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
295
20-02-20Bình Định: 92,
Quảng Trị: 48,
Quảng Bình: 95
Trượt265
19-02-20Đà Nẵng: 56,
Khánh Hòa: 47
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
289
18-02-20Đắc Lắc: 18,
Quảng Nam: 64
Trượt248
17-02-20TT Huế: 49,
Phú Yên: 21
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
250
16-02-20Kon Tum: 20,
Khánh Hòa: 41
Trượt236
15-02-20Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 03
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
241
14-02-20Gia Lai: 95,
Ninh Thuận: 28
Trúng Ninh Thuận237
13-02-20Bình Định: 70,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 19
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
260
12-02-20Đà Nẵng: 61,
Khánh Hòa: 37
Trượt241
11-02-20Đắc Lắc: 93,
Quảng Nam: 56
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
268
10-02-20TT Huế: 81,
Phú Yên: 49
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
215
09-02-20Kon Tum: 73,
Khánh Hòa: 30
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
254
08-02-20Đà Nẵng: 99,
Quảng Ngãi: 37,
Đắc Nông: 75
Trúng Đắc Nông219
07-02-20Gia Lai: 14,
Ninh Thuận: 97
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
256
06-02-20Bình Định: 65,
Quảng Trị: 34,
Quảng Bình: 72
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
243
05-02-20Đà Nẵng: 38,
Khánh Hòa: 99
Trúng Đà Nẵng230
04-02-20Đắc Lắc: 27,
Quảng Nam: 24
Trượt245
03-02-20TT Huế: 22,
Phú Yên: 37
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
232
02-02-20Kon Tum: 42,
Khánh Hòa: 66
Trúng Khánh Hòa244
01-02-20Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 18,
Đắc Nông: 69
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
218
31-01-20Gia Lai: 07,
Ninh Thuận: 84
Trúng Ninh Thuận229
30-01-20Bình Định: 88,
Quảng Trị: 44,
Quảng Bình: 53
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
248
29-01-20Đà Nẵng: 11,
Khánh Hòa: 86
Trúng Khánh Hòa269
28-01-20Đắc Lắc: 07,
Quảng Nam: 49
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
240
27-01-20TT Huế: 01,
Phú Yên: 24
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
268
26-01-20Kon Tum: 87,
Khánh Hòa: 81
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
242
25-01-20Đà Nẵng: 04,
Quảng Ngãi: 95,
Đắc Nông: 29
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
224
24-01-20Gia Lai: 03,
Ninh Thuận: 22
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
236
23-01-20Bình Định: 07,
Quảng Trị: 60,
Quảng Bình: 40
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
257
22-01-20Đà Nẵng: 07,
Khánh Hòa: 80
Trúng Đà Nẵng261
21-01-20Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 02
Trúng Đắc Lắc242
20-01-20TT Huế: 35,
Phú Yên: 21
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
255
19-01-20Kon Tum: 64,
Khánh Hòa: 77
Trúng Kon Tum247
18-01-20Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 36
Trúng Đắc Nông264
17-01-20Gia Lai: 02,
Ninh Thuận: 15
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
260
16-01-20Bình Định: 27,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 36
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
278
15-01-20Đà Nẵng: 14,
Khánh Hòa: 95
Trượt245
14-01-20Đắc Lắc: 99,
Quảng Nam: 62
Trượt253
13-01-20TT Huế: 96,
Phú Yên: 92
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
287
12-01-20Kon Tum: 60,
Khánh Hòa: 70
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
275
11-01-20Đà Nẵng: 25,
Quảng Ngãi: 71,
Đắc Nông: 92
Trượt242
10-01-20Gia Lai: 02,
Ninh Thuận: 45
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
265
09-01-20Bình Định: 10,
Quảng Trị: 94,
Quảng Bình: 27
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
254
08-01-20Đà Nẵng: 55,
Khánh Hòa: 40
Trúng Khánh Hòa215
07-01-20Đắc Lắc: 06,
Quảng Nam: 06
Trúng Quảng Nam271
06-01-20TT Huế: 02,
Phú Yên: 27
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
255
05-01-20Kon Tum: 55,
Khánh Hòa: 46
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
241
04-01-20Đà Nẵng: 84,
Quảng Ngãi: 43,
Đắc Nông: 93
Trượt252
03-01-20Gia Lai: 87,
Ninh Thuận: 20
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
252
02-01-20Bình Định: 26,
Quảng Trị: 09,
Quảng Bình: 20
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
256