Giải 8 M-Trung chuẩn nhất

Đừng nản trí vì 1-2 ngày thất bại-Thành công chỉ đến với những ai có lòng kiên trì, Nếu bạn muốn được sở hữu những con số CHUẨN XÁC NHẤT từ HĐXS hãy đến với chúng tôi! cam kết giúp bạn VÀO BỜ ngay hôm nay và thoát khỏi tình trạng THUA NỖ một cách nhanh nhất.

Giải 8 M-Trung chuẩn nhất: 450,000đ

⇒Số mua mất phí khẳng định THẮNG LỚN
⇒Thời gian lấy số từ 08h3017h00 mỗi ngày
⇒A/e nạp thẻ và nhận số qua zalo 0768.388.383 nhé (Hệ thống nạp thẻ trực tiếp đang bảo trì)
⇒Sau khi nạp đủ tiền trên zalo a/e sẽ nhận được số chuẩn hôm nay (Số trên zalo trùng với số trên hệ thống)

Giải Tám Miền Trung Víp chuẩn nhất trong các ngày!
Giá: 450,000đ.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ các loại thẻ cào sau: Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
30-11-20
29-11-20Kon Tum: 90,
Khánh Hòa: 03
Trúng Kon Tum132
28-11-20Đà Nẵng: 42,
Quảng Ngãi: 96,
Đắc Nông: 18
Trúng Đà Nẵng160
27-11-20Gia Lai: 51,
Ninh Thuận: 68
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
202
26-11-20Bình Định: 03,
Quảng Trị: 22,
Quảng Bình: 31
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
166
25-11-20Đà Nẵng: 44,
Khánh Hòa: 15
Trúng Đà Nẵng261
24-11-20Đắc Lắc: 73,
Quảng Nam: 17
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
183
23-11-20TT Huế: 30,
Phú Yên: 77
Trúng Phú Yên200
22-11-20Kon Tum: 22,
Khánh Hòa: 40
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
171
21-11-20Đà Nẵng: 46,
Quảng Ngãi: 60,
Đắc Nông: 20
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
232
20-11-20Gia Lai: 69,
Ninh Thuận: 94
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
182
19-11-20Bình Định: 57,
Quảng Trị: 12,
Quảng Bình: 20
Trúng Quảng Trị183
18-11-20Đà Nẵng: 89,
Khánh Hòa: 39
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
228
17-11-20Đắc Lắc: 30,
Quảng Nam: 38
Trúng Quảng Nam191
16-11-20TT Huế: 89,
Phú Yên: 53
Trúng Phú Yên219
15-11-20Kon Tum: 29,
Khánh Hòa: 21
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
182
14-11-20Đắc Nông: 18,
Đà Nẵng: 38,
Quảng Ngãi: 90
Trúng Đắc Nông,
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
244
13-11-20Gia Lai: 30,
Ninh Thuận: 43
Trúng Ninh Thuận183
12-11-20Bình Định: 79,
Quảng Trị: 87,
Quảng Bình: 52
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
260
11-11-20Đà Nẵng: 65,
Khánh Hòa: 57
Trúng Đà Nẵng187
10-11-20Đắc Lắc: 49,
Quảng Nam: 92
Trúng Quảng Nam185
09-11-20TT Huế: 37,
Phú Yên: 64
Trúng TT Huế274
08-11-20Kon Tum: 73,
Khánh Hòa: 14
Trúng Khánh Hòa242
07-11-20Đà Nẵng: 10,
Quảng Ngãi: 89,
Đắc Nông: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
247
06-11-20Gia Lai: 58,
Ninh Thuận: 91
Trúng Ninh Thuận123
05-11-20Bình Định: 44,
Quảng Trị: 55,
Quảng Bình: 58
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
238
04-11-20Đà Nẵng: 80,
Khánh Hòa: 31
Trúng Khánh Hòa227
03-11-20Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 05
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
195
02-11-20TT Huế: 56,
Phú Yên: 24
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
212
01-11-20Kon Tum: 85,
Khánh Hòa: 51
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
239
31-10-20Đà Nẵng: 77,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 20
Trúng Quảng Ngãi202
30-10-20Gia Lai: 23,
Ninh Thuận: 28
Trúng Gia Lai157
29-10-20Bình Định: 29,
Quảng Trị: 13,
Quảng Bình: 02
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
222
28-10-20Đà Nẵng: 99,
Khánh Hòa: 51
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
185
27-10-20Đắc Lắc: 39,
Quảng Nam: 50
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
191
26-10-20TT Huế: 06,
Phú Yên: 90
Trúng TT Huế287
25-10-20Kon Tum: 47,
Khánh Hòa: 59
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
230
24-10-20Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 28,
Đắc Nông: 85
Trượt157
23-10-20Gia Lai: 86,
Ninh Thuận: 41
Trượt222
22-10-20Bình Định: 27,
Quảng Trị: 48,
Quảng Bình: 48
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
172
21-10-20Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 83
Trúng Đà Nẵng219
20-10-20Đắc Lắc: 73,
Quảng Nam: 19
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
274
19-10-20TT Huế: 71,
Phú Yên: 54
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
197
18-10-20Kon Tum: 67,
Khánh Hòa: 23
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
187
17-10-20Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 42,
Đắc Nông: 95
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
165
16-10-20Gia Lai: 58,
Ninh Thuận: 50
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
275
15-10-20Bình Định: 46,
Quảng Trị: 76,
Quảng Bình: 06
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
200
14-10-20Đà Nẵng: 23,
Khánh Hòa: 73
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
178
13-10-20Đắc Lắc: 86,
Quảng Nam: 77
Trượt242
12-10-20TT Huế: 11,
Phú Yên: 17
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
209
11-10-20Kon Tum: 06,
Khánh Hòa: 05
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
283
10-10-20Đà Nẵng: 69,
Quảng Ngãi: 03,
Đắc Nông: 39
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
230
09-10-20Gia Lai: 22,
Ninh Thuận: 33
Trượt122
08-10-20Bình Định: 92,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 83
Trượt250
07-10-20Đà Nẵng: 49,
Khánh Hòa: 57
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
161
06-10-20Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 15
Trúng Đắc Lắc138
05-10-20TT Huế: 62,
Phú Yên: 32
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
119
04-10-20Kon Tum: 54,
Khánh Hòa: 22
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
254
03-10-20Đà Nẵng: 33,
Quảng Ngãi: 62,
Đắc Nông: 55
Trúng Đà Nẵng235
02-10-20Gia Lai: 32,
Ninh Thuận: 48
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
197
01-10-20Bình Định: 87,
Quảng Trị: 97,
Quảng Bình: 25
Trúng Bình Định212
30-09-20Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 16
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
172
29-09-20Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 12
Trúng Đắc Lắc179
28-09-20TT Huế: 17,
Phú Yên: 59
Trúng TT Huế160
27-09-20Kon Tum: 50,
Khánh Hòa: 59
Trúng Khánh Hòa179
26-09-20Đà Nẵng: 07,
Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 39
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
231
25-09-20Gia Lai: 76,
Ninh Thuận: 99
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
173
24-09-20Bình Định: 42,
Quảng Trị: 13,
Quảng Bình: 28
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
205
23-09-20Đà Nẵng: 53,
Khánh Hòa: 50
Trúng Đà Nẵng194
22-09-20Đắc Lắc: 34,
Quảng Nam: 28
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
206
21-09-20TT Huế: 22,
Phú Yên: 11
Trúng TT Huế158
20-09-20Kon Tum: 51,
Khánh Hòa: 89
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
280
19-09-20Đà Nẵng: 73,
Quảng Ngãi: 98,
Đắc Nông: 03
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
247
18-09-20Gia Lai: 79,
Ninh Thuận: 96
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
261
17-09-20Bình Định: 94,
Quảng Trị: 82,
Quảng Bình: 03
Trượt202
16-09-20Đà Nẵng: 69,
Khánh Hòa: 80
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
204
15-09-20Đắc Lắc: 86,
Quảng Nam: 75
Trúng Đắc Lắc199
14-09-20TT Huế: 63,
Phú Yên: 84
Trượt155
13-09-20Kon Tum: 16,
Khánh Hòa: 54
Trượt129
12-09-20Đà Nẵng: 31,
Quảng Ngãi: 82,
Đắc Nông: 53
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
205
11-09-20Gia Lai: 50,
Ninh Thuận: 97
Trượt241
10-09-20Bình Định: 47,
Quảng Trị: 84,
Quảng Bình: 00
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
197
09-09-20Đà Nẵng: 27,
Khánh Hòa: 53
Trúng Đà Nẵng167
08-09-20Đắc Lắc: 46,
Quảng Nam: 06
Trúng Quảng Nam218
07-09-20TT Huế: 54,
Phú Yên: 38
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
200
06-09-20Kon Tum: 19,
Khánh Hòa: 94
Trượt187
05-09-20Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 59,
Đắc Nông: 38
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
218
04-09-20Gia Lai: 26,
Ninh Thuận: 96
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
179