Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất

Đừng nản trí vì 1-2 ngày thất bại bạn nhé Thành công chỉ đến với những ai có lòng kiên trì lâu nhất. Với công nghệ soi cầu độc quyền từ HĐXS chúng tôi cung cấp cho bạn những con siêu chuẩn và chắc ăn! Cam kết giúp bạn VÀO BỜ ngay hôm nay và thoát khỏi tình trạng THUA NỖ một cách nhanh nhất.

Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất: 500,000đ

» Số mua mất phí khẳng định THẮNG LỚN
» Thời gian lấy số từ 08h3018h00 mỗi ngày
» A/e nạp thẻ và nhận số qua zalo 0768.388.383 nhé (Vì Hệ thống nạp thẻ trực tiếp bị lỗi)
» Sau khi nạp đủ tiền trên zalo a/e sẽ nhận được số chuẩn hôm nay (Số trên zalo trùng với số trên hệ thống)

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong các ngày!
Giá: 500,000đ.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ các loại thẻ cào sau: Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-04-20
31-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt199
30-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề58
29-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4180
28-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9263
27-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 588
26-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng Đề60
25-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề172
24-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt189
23-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 2290
22-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề89
21-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 2156
20-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 3172
19-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7181
18-03-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 985
17-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt263
16-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng Đề160
15-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 064
14-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5293
13-03-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8257
12-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt52
11-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 266
10-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt92
09-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề187
08-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trượt196
07-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề55
06-03-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4295
05-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt279
04-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt289
03-03-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt53
02-03-20Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng Đề293
01-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng Đề76
29-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng Đề284
28-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề70
27-02-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng Đề172
26-02-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt91
25-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng Đề255
24-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt64
23-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng Đề266
22-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề169
21-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt287
20-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4280
19-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 981
18-02-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6277
17-02-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt68
16-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt299
15-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7177
14-02-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5267
13-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3279
12-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7198
11-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9281
10-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5194
09-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề261
08-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt87
07-02-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3151
06-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đuôi 557
05-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 585
04-02-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 050
03-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0270
02-02-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4170
01-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0275
31-01-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt71
30-01-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1179
29-01-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề72
28-01-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt189
23-01-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 574
22-01-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề54
21-01-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề281
20-01-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5194
19-01-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 192
18-01-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt299
17-01-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng Đề190
16-01-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2289
15-01-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1268
14-01-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt82
13-01-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4298
12-01-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng Đề153
11-01-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt280
10-01-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt90
09-01-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4269
08-01-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề272
07-01-20Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt274
06-01-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1288
05-01-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1293
04-01-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4292
03-01-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3287
02-01-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 466
01-01-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5269
31-12-19Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng Đề163
30-12-19Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8168
29-12-19Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 150
28-12-19Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề279
27-12-19Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 758
26-12-19Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 3153
25-12-19Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8196
24-12-19Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng Đề65
23-12-19Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4253
22-12-19Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đề60
21-12-19Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8295
20-12-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 8185
19-12-19Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8257
18-12-19Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt168
17-12-19Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt283
16-12-19Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6265
15-12-19Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6268
14-12-19Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 9290
13-12-19Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng Đề87
12-12-19Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 4159
11-12-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt164
10-12-19Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 3288
09-12-19Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt293
08-12-19Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4179
07-12-19Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8254
06-12-19Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 066
05-12-19Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7299
04-12-19Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề163
03-12-19Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề298
02-12-19Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt86
01-12-19Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8197
30-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt199
29-11-19Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt281
28-11-19Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2167
27-11-19Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt74
26-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 158
25-11-19Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6292
24-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt289
23-11-19Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề290
22-11-19Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt185
21-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề160
20-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng Đề265
19-11-19Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đề54
18-11-19Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt60
17-11-19Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt168
16-11-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 8267
15-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 898
14-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng Đề153
13-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt194
12-11-19Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 459
11-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 156
10-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng Đề183
09-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề151
08-11-19Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng Đề166
07-11-19Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4274
06-11-19Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8158
05-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt171
04-11-19Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng Đề95
03-11-19Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1290
02-11-19Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt275
01-11-19Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề183