Đề đầu đuôi mb cao cấp

Dù đánh lớn hay đánh nhỏ nếu không biết cách soi cầu thì rủi ro vẫn luôn rình rập bạn dẫn đến hậu quả thua nỗ nghiêm trọng! Đến với chúng tôi bằng công nghệ chốt số độc quyền chuẩn xác có 1-0-2 cam kết giúp bạn vào bờ ngay hôm nay và thoát khỏi tình trạng khó khăn về tài chính một cách nhanh nhất !! 

Đề đầu đuôi mb cao cấp: 500,000đ

⇒Mua số là cách giúp a/e thắng to mỗi ngày
⇒Thời gian lấy số từ 08h30 sáng 18h00 chiều
⇒Hỗ trợ thẻ cào: Viettel,VinaPhone
⇒Hiện tại hệ thống nạp thẻ đang bảo trì a/e lấy số qua zalo 0768.38.83.83 nhé
⇒Sau khi nạp thẻ thành công trên zalo a/e sẽ nhận được số 

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong các ngày!
Giá: 500,000đ.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ các loại thẻ cào sau: Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
14-10-19
13-10-19Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề293
12-10-19Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng Đề278
11-10-19Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 892
10-10-19Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt57
09-10-19Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt88
08-10-19Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1286
07-10-19Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt53
06-10-19Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 757
05-10-19Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 263
04-10-19Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5273
03-10-19Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2193
02-10-19Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt196
01-10-19Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề160
30-09-19Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng Đề159
29-09-19Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4150
28-09-19Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề295
27-09-19Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 866
26-09-19Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt85
25-09-19Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt280
24-09-19Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề278
23-09-19Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 278
22-09-19Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt191
21-09-19Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 762
20-09-19Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6183
19-09-19Đầu: 9 -Đuôi: 9Trượt271
18-09-19Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 663
17-09-19Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề290
16-09-19Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7156
15-09-19Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 0281
14-09-19Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 363
13-09-19Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt55
12-09-19Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng Đề259
11-09-19Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng Đề50
10-09-19Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1256
09-09-19Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 873
08-09-19Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 887
07-09-19Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6171
06-09-19Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt280
05-09-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1177
04-09-19Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8171
03-09-19Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt55
02-09-19Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 269
01-09-19Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 793
31-08-19Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt196
30-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 695
29-08-19Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3198
28-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6292
27-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6281
26-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng Đề53
25-08-19Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề174
24-08-19Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt57
23-08-19Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề154
22-08-19Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9259
21-08-19Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt277
20-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6187
19-08-19Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề176
18-08-19Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt274
17-08-19Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 9196
16-08-19Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng Đề154
15-08-19Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 764
14-08-19Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt158
13-08-19Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8187
12-08-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt273
11-08-19Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt151
10-08-19Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng Đề56
09-08-19Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0154
08-08-19Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt85
07-08-19Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng Đề282
06-08-19Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt96
05-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt276
04-08-19Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3271
03-08-19Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng Đề283
02-08-19Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt181
01-08-19Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 684
31-07-19Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt198
30-07-19Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5197
29-07-19Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề286
28-07-19Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt197
27-07-19Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng Đề294
26-07-19Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0162
25-07-19Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 890
24-07-19Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6289
23-07-19Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt282
22-07-19Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt173
21-07-19Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 555
20-07-19Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt297
19-07-19Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề198
18-07-19Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7157
17-07-19Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng Đề288
16-07-19Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt170
15-07-19Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 0288
14-07-19Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt52
13-07-19Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt264
12-07-19Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9254
11-07-19Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6155
10-07-19Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 656
09-07-19Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 9299
08-07-19Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề272
07-07-19Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0277
06-07-19Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7160
05-07-19Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt67
04-07-19Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0187
03-07-19Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8292
02-07-19Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 793
01-07-19Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng Đề69
30-06-19Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 2180
29-06-19Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3163
28-06-19Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt290
27-06-19Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng Đề176
26-06-19Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề261
25-06-19Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề291
24-06-19Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 883
23-06-19Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5171
22-06-19Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4174
21-06-19Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt152
20-06-19Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề65
19-06-19Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3270
18-06-19Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề278
17-06-19Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng Đề160
16-06-19Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7293
15-06-19Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0150
14-06-19Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt287
13-06-19Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Đề62
12-06-19Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt270
11-06-19Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng Đề67
10-06-19Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 989
09-06-19Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng Đề250
08-06-19Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề82
07-06-19Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 778
06-06-19Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng Đề69
05-06-19Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề297
04-06-19Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 655
03-06-19Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7297
02-06-19Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5182
01-06-19Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1161
31-05-19Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng Đề291
30-05-19Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2276
29-05-19Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 481
28-05-19Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt94
27-05-19Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7263
26-05-19Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt280
25-05-19Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3168
24-05-19Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 381
23-05-19Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề291
22-05-19Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt92
21-05-19Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề176
20-05-19Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt285
19-05-19Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt86
18-05-19Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt258
17-05-19Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt281
16-05-19Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt186
15-05-19Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 192
14-05-19Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề175
13-05-19Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6282
12-05-19Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng Đề151
11-05-19Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0270
10-05-19Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 359
09-05-19Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng Đề192
08-05-19Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt89
07-05-19Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 364
06-05-19Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2268
05-05-19Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề263
04-05-19Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7194
03-05-19Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt153
02-05-19Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt82
01-05-19Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt276
29-04-19Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt93
28-04-19Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9170
27-04-19Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9275
26-04-19Đầu: 6 - Đuôi: 6Trượt264
25-04-19Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8268
24-04-19Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 982
23-04-19Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt188
22-04-19Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1181
21-04-19Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 0256
20-04-19Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7292
19-04-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 8265
18-04-19Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng Đề296
17-04-19Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1297
16-04-19Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt287
15-04-19Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng Đề75
14-04-19Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6157
13-04-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đề258
12-04-19Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt178
11-04-19Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6181
10-04-19Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt156
09-04-19Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề167
08-04-19Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 183
07-04-19Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 484
06-04-19Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt172
05-04-19Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng Đề198
04-04-19Đầu: 6 - Đuôi: 8Trượt163
03-04-19Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3267
02-04-19Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3192
01-04-19Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 280
31-03-19Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề156
30-03-19Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6266
29-03-19Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 476
28-03-19Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt83
27-03-19Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9268