Đầu đuôi giải ĐB miền trung

Nắm được Đầu Đuôi đồng nghĩa với việc bạn đã sở hữu 99% giải Đặc Biệt Hôm nay.. Ngoài ra kết hợp sự nhạy bén của bạn việc ghép số sẽ đem đến 1 kết quả tốt nhất dành cho bạn.

XSMT ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT: 400,000 VNĐ

Hệ thống đã chốt cầu chuẩn 100% Trúng To!
⇒ Anh em sẽ nhận số qua Zalo admin 0393282923
 Nên nạp thẻ từ 08h-17h để tránh nhận số cũ
⇒ Hỗ trợ thẻ: Viettel – VinaPhone
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!

LƯU Ý: NẠP THẺ VÀ LẤY SỐ TẠI ZALO ADMIN 0393282923

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong các ngày!
Giá: 400,000đ.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ các loại thẻ cào sau: Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
18-06-21
17-06-21Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Bình Định,
Trúng đuôi 9 Quảng Trị,
Trúng đuôi 1 Quảng Bình
237
16-06-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
211
15-06-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trượt227
14-06-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng đuôi 3 Phú Yên
268
13-06-21Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 Kon Tum,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
239
12-06-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 8 Đắc Nông
234
11-06-21Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đầu 2 Ninh Thuận231
10-06-21Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trượt255
09-06-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
232
08-06-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
254
07-06-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 Phú Yên252
06-06-21Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trượt208
05-06-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
248
04-06-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đầu 4 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
281
03-06-21Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 0 Quảng Bình
260
02-06-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trượt227
01-06-21Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
276
31-05-21TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng đuôi 5 Phú Yên
225
30-05-21Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 1 Kon Tum,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
255
29-05-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 9 Đắc Nông
267
28-05-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Ninh Thuận245
27-05-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng đầu 1 Quảng Trị,
Trúng đầu 3 Quảng Bình
271
26-05-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trượt250
25-05-21Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
223
24-05-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
236
23-05-21Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trượt277
22-05-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
213
21-05-21Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 3 Ninh Thuận
265
20-05-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị
246
19-05-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trượt208
18-05-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trượt261
17-05-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đầu 0 Phú Yên
217
16-05-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trượt283
15-05-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi
250
14-05-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
236
13-05-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trượt222
12-05-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
233
11-05-21Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam237
10-05-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Phú Yên276
09-05-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
251
08-05-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Đắc Nông
255
07-05-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trượt221
06-05-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình218
05-05-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
237
04-05-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trượt252
03-05-21TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trượt256
02-05-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
241
01-05-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi241
30-04-21Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trượt210
29-04-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 5 Quảng Bình
272
28-04-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trượt280
27-04-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc275
26-04-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
246
25-04-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trượt259
24-04-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
290
23-04-21Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 1 Ninh Thuận
279
22-04-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trượt268
21-04-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
217
20-04-21Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trượt270
19-04-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trượt237
18-04-21Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
240
17-04-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
248
16-04-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 Ninh Thuận259
15-04-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Bình Định,
Trúng đuôi 7 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
259
14-04-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trượt244
13-04-21Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
229
12-04-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trượt259
11-04-21Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
262
10-04-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
237
09-04-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trượt244
08-04-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 1 Bình Định,
Trúng đuôi 7 Quảng Trị,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
229
07-04-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
233
06-04-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam229
05-04-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
277
04-04-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
263
03-04-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 9 Đắc Nông
252
02-04-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng đầu 7 Ninh Thuận
265