Đầu đuôi giải ĐB miền trung

Nắm được Đầu Đuôi đồng nghĩa với việc bạn đã sở hữu 99% giải Đặc Biệt Hôm nay.. Ngoài ra kết hợp sự nhạy bén của bạn việc ghép số sẽ đem đến 1 kết quả tốt nhất dành cho bạn.

XSMT ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT: 400,000 VNĐ

Hệ thống đã chốt cầu chuẩn 100% Trúng To!
⇒ Anh em sẽ nhận số qua Zalo admin 0393282923
 Nên nạp thẻ từ 08h-17h để tránh nhận số cũ
⇒ Hỗ trợ thẻ: Viettel – VinaPhone
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!

LƯU Ý: NẠP THẺ VÀ LẤY SỐ TẠI ZALO ADMIN 0393282923

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong các ngày!
Giá: 400,000đ.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ các loại thẻ cào sau: Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-04-20
31-03-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam251
28-03-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trượt223
27-03-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 5 Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
274
26-03-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị
243
25-03-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
280
24-03-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trượt253
23-03-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 7 TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
271
22-03-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 Kon Tum,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
236
21-03-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
271
20-03-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 Gia Lai226
19-03-20Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 3 Quảng Bình
277
18-03-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 Khánh Hòa246
17-03-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 Đắc Lắc,
Trúng đầu 2 Quảng Nam
279
16-03-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 TT Huế275
15-03-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 7 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
228
14-03-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
254
13-03-20Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trượt249
12-03-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 5 Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
228
11-03-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
277
10-03-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc241
09-03-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
256
08-03-20Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
266
07-03-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trượt233
06-03-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 5 Ninh Thuận
266
05-03-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
263
04-03-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trượt276
03-03-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trượt270
02-03-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đuôi 3 Phú Yên
256
01-03-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 Kon Tum,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
247
29-02-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
242
28-02-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trượt265
27-02-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Trị,
Trúng đuôi 1 Quảng Bình
262
26-02-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
268
25-02-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 3 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
211
24-02-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 1 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
261
23-02-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trượt226
21-02-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
255
20-02-20Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trượt222
19-02-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
213
18-02-20Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trượt222
17-02-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đầu 4 TT Huế,
Trúng đuôi 1 Phú Yên
229
16-02-20Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trượt272
15-02-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
264
14-02-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trượt225
13-02-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 0 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 9 Quảng Bình
219
12-02-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trượt262
11-02-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Đắc Lắc271
10-02-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 4 Phú Yên224
09-02-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
253
08-02-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trượt280
07-02-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận215
06-02-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Trị
231
05-02-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Đà Nẵng253
04-02-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trượt268
03-02-20TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
214
02-02-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
235
01-02-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 Đà Nẵng285
31-01-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trượt241
30-01-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 4 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
271
29-01-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 Khánh Hòa266
28-01-20Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 7 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
253
27-01-20TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 2 Phú Yên244
26-01-20Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Kon Tum,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
259
25-01-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
248
24-01-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
240
23-01-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng đuôi 0 Quảng Trị
225
22-01-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
242
21-01-20Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 Đắc Lắc,
Trúng đầu 9 Quảng Nam
282
20-01-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Phú Yên210
19-01-20Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
252
18-01-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi227
17-01-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 1 Ninh Thuận
229
16-01-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 2 Bình Định,
Trúng đuôi 2 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
284
15-01-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
254
14-01-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trượt225
13-01-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 6 TT Huế,
Trúng đuôi 2 Phú Yên
270
12-01-20Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa254
11-01-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Đà Nẵng242
10-01-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng đầu 4 Ninh Thuận
285
09-01-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 Bình Định,
Trúng đầu 9 Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
258
08-01-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa282
07-01-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 3 Đắc Lắc281
06-01-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Phú Yên233
05-01-20Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đầu 4 Khánh Hòa,
Trúng đuôi 5 Kon Tum
237
04-01-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 6 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 3 Đắc Nông
229
03-01-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đầu 2 Ninh Thuận254
02-01-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị
257