Đầu đuôi giải ĐB miền trung

Nắm được Đầu Đuôi đồng nghĩa với việc bạn đã sở hữu 99% giải Đặc Biệt Hôm nay.. Ngoài ra kết hợp sự nhạy bén của bạn việc ghép số sẽ đem đến 1 kết quả tốt nhất dành cho bạn.

XSMT ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT: 400,000 VNĐ

Hệ thống đã chốt cầu chuẩn 100% Trúng To!
⇒ Anh em sẽ nhận số qua Zalo admin 0393282923
 Nên nạp thẻ từ 08h-17h để tránh nhận số cũ
⇒ Hỗ trợ thẻ: Viettel – VinaPhone
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!

LƯU Ý: NẠP THẺ VÀ LẤY SỐ TẠI ZALO ADMIN 0393282923

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong các ngày!
Giá: 400,000đ.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ các loại thẻ cào sau: Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-07-20
03-07-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trượt241
02-07-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 0 Quảng Trị,
Trúng đầu 9 Quảng Bình
266
01-07-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
244
30-06-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trượt243
29-06-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 TT Huế234
28-06-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 3 Khánh Hòa
243
27-06-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Quảng Ngãi
244
26-06-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
259
25-06-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 3 Quảng Bình
233
24-06-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trượt247
23-06-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
259
22-06-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 Phú Yên278
21-06-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trượt274
20-06-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
258
19-06-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng đầu 4 Ninh Thuận
244
18-06-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Bình Định257
17-06-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
271
16-06-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 8 Quảng Nam
229
15-06-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trượt261
14-06-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
286
13-06-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Đắc Nông
261
12-06-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trượt255
11-06-20Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Quảng Bình241
10-06-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
270
09-06-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 4 Đắc Lắc,
Trúng đầu 5 Quảng Nam
260
08-06-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
242
07-06-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Kon Tum,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
264
06-06-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 8 Đắc Nông
261
05-06-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Ninh Thuận254
04-06-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 Bình Định,
Trúng đầu 4 Quảng Trị,
Trúng đuôi 5 Quảng Bình
241
03-06-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng254
02-06-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trượt254
01-06-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 6 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
270
31-05-20Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
287
30-05-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Đắc Nông248
29-05-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
225
28-05-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị242
27-05-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
250
26-05-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Quảng Nam243
25-05-20TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đầu 7 TT Huế258
24-05-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Kon Tum294
23-05-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
243
22-05-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận259
21-05-20Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng đuôi 0 Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
255
20-05-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
263
19-05-20Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 3 Đắc Lắc,
Trúng đầu 5 Quảng Nam
252
18-05-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trượt213
17-05-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 5 Kon Tum,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
247
16-05-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi233
15-05-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Ninh Thuận261
14-05-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 3 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 7 Quảng Bình
234
13-05-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
252
12-05-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Đắc Lắc269
11-05-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 2 TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
260
10-05-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 8 Kon Tum279
09-05-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
248
08-05-20Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trượt255
07-05-20Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Quảng Bình278
06-05-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 Đà Nẵng262
05-05-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trượt245
04-05-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
232
03-05-20Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
285
02-05-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trượt258
01-05-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
251
30-04-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 2 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
223
29-04-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trượt249
28-04-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam291
27-04-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trượt237
26-04-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
249
25-04-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 2 Đắc Nông
247
31-03-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam251
29-03-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa263
28-03-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trượt223
27-03-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 5 Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
274
26-03-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị
243
25-03-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
280
24-03-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trượt253
23-03-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 7 TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
271
22-03-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 Kon Tum,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
236
21-03-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
271
20-03-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 Gia Lai226
19-03-20Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 3 Quảng Bình
277
18-03-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 Khánh Hòa246
17-03-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 Đắc Lắc,
Trúng đầu 2 Quảng Nam
279
16-03-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 TT Huế275
15-03-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 7 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
228
14-03-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
254