Dàn đề 4 số mb chuẩn nhất

Thông minh Xinh đẹp không bằng may mắn..Cũng như chơi xổ số phải biết lấy số thì mới không bị mất tiền oan, chọn đúng nơi lấy số uy tín bạn sẽ hái ra tiền mỗi ngày.

Dàn đề 4 số mb chuẩn nhất: 500,000đ

» Số mua mất phí khẳng định trúng 99,9%
» Thời gian lấy số từ 08h3018h00 hàng ngày
» Hệ thống nạp thẻ trực tiếp đang lỗi vì vậy a/e nạp thẻ qua zalo 0768.388.383 nhé
» Sau khi nạp đủ tiền trên zalo a/e sẽ nhận được số (Số trên zalo trùng với số trên hệ thống)

Dàn Đề 4 Con MB chuẩn nhất trong các ngày!
Giá: 500,000đ.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ các loại thẻ cào sau: Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
03-07-20
03-07-2022,10,49,12Trượt195
02-07-2008,80,52,29Ăn đề 29156
01-07-2050,19,35,30Ăn đề 35187
30-06-2001,82,54,59Trượt170
29-06-2046,87,02,81Trượt178
28-06-2017,51,78,02Ăn đề 51157
27-06-2093,49,33,64Trượt189
26-06-2016,01,30,27Ăn đề 16155
25-06-2061,17,82,65Ăn đề 82173
24-06-2085,64,32,83Trượt187
23-06-2062,14,07,21Ăn đề 62153
22-06-2098,45,17,33Ăn đề 17190
21-06-2086,83,25,47Trượt164
20-06-2056,47,93,91Trượt178
19-06-2052,30,42,59Ăn đề 30198
18-06-2036,61,86,72Trượt173
17-06-2074,80,37,17Ăn đề 17157
16-06-2001,23,81,44Trượt167
15-06-2016,86,33,18Trượt154
14-06-2074,35,04,65Ăn đề 74198
13-06-2072,06,79,61Ăn đề 61151
12-06-2092,63,03,87Ăn 03194
11-06-2057,58,03,46Trượt155
10-06-2008,38,30,96Ăn đề 30153
09-06-2035,15,46,76Trượt161
08-06-2083,60,99,47Ăn đề 60183
07-06-2023,39,99,68Ăn đề 39156
06-06-2052,38,32,29Ăn 32193
05-06-2008,31,36,76Trượt198
04-06-2097,17,09,78Ăn đề 78175
03-06-2034,00,62,45Ăn đề 00196
02-06-2098,83,22,95Ăn đề 22170
01-06-2023,19,32,82Ăn đề 23198
31-05-2023,30,18,52Trượt188
30-05-2061,10,48,70Trượt175
29-05-2024,54,17,05Ăn đề 54155
28-05-2066,31,01,13Ăn đề 13167
27-05-2054,32,34,61Ăn đề 61199
26-05-2083,09,54,92Ăn đề 54161
25-05-2017,96,52,43Trượt162
24-05-2095,16,36,73Trượt173
23-05-2041,82,91,54Ăn đề 91151
22-05-2046,49,43,94Trượt184
21-05-2085,05,38,13Ăn đề 38155
20-05-2056,49,65,11Ăn đề 65192
19-05-2000,70,74,37Ăn đề 00162
18-05-2068,74,12,54Ăn đề 54188
17-05-2092,00,95,63Trượt157
16-05-2046,08,24,87Ăn đề 46183
15-05-2035,02,36,21Trượt189
14-05-2027,87,25,17Trượt151
13-05-2065,34,23,95Ăn đề 95174
12-05-2009,46,49,60Ăn đề 09187
11-05-2019,35,58,43Ăn đề 19156
10-05-2057,42,97,38Trượt155
09-05-2007,56,01,58Trượt165
08-05-2030,47,07,68Trượt194
07-05-2041,94,44,82Ăn đề 82168
06-05-2036,45,16,99Ăn đề 36196
05-05-2066,72,50,14Ăn đề 72197
04-05-2062,56,61,44Ăn 62181
03-05-2011,35,47,52Ăn đề 47165
02-05-2013,65,07,17Trượt187
01-05-2061,12,59,71Trượt162
30-04-2019,46,32,02Ăn đề 02185
29-04-2002,87,74,78Trượt197
28-04-2066,34,63,78Ăn 63198
27-04-2026,61,94,54Ăn đề 61179
26-04-2005,67,74,07Ăn đề 67175
25-04-2025,12,52,77Ăn đề 25184
24-04-2050,06,08,29Ăn đề 50163
23-04-2086,03,74,94Ăn đề 03193
31-03-2091,33,84,70Trượt159
30-03-2002,19,40,86Ăn đề 02160
29-03-2088,14,48,93Ăn đề 14161
28-03-2091,27,05,18Trượt170
27-03-2055,01,57,53Ăn đề 55177
26-03-2035,61,56,74Ăn đề 35156
25-03-2063,16,62,96Ăn đề 96171
24-03-2009,35,80,46Trượt158
23-03-2023,52,02,58Ăn đề 23174
22-03-2002,60,24,42Ăn đề 24186
21-03-2041,54,21,32Ăn đề 21154
20-03-2040,53,36,90Ăn đề 36162
19-03-2011,74,03,37Ăn đề 74157
18-03-2067,78,48,89Ăn 89157
17-03-2063,59,81,21Trượt182
16-03-2046,01,22,29Ăn đề 22186
15-03-2001,89,16,75Ăn đề 01151
14-03-2036,98,32,08Trượt191
13-03-2000,30,18,53Ăn đề 18176
12-03-2051,36,85,98Ăn đề 51165
11-03-2056,14,43,32Trượt195
10-03-2075,27,42,59Trượt189
09-03-2026,73,68,56Ăn đề 73164
08-03-2060,67,44,88Ăn đề 60162
07-03-2068,42,67,82Ăn đề 68187
06-03-2054,42,71,70Ăn đề 54176
05-03-2091,15,04,61Ăn đề 91158
04-03-2085,12,82,93Trượt191
03-03-2071,34,03,45Trượt187
02-03-2087,55,07,54Ăn đề 87190
01-03-2037,73,35,22Ăn 35176
29-02-2005,37,24,18Ăn đề 05154
28-02-2027,50,82,20Ăn đề 82184
27-02-2092,61,22,76Ăn đề 22172
26-02-2067,49,59,72Trượt184
25-02-2035,07,32,25Trượt179
24-02-2087,35,31,53Trượt196
23-02-2023,64,47,48Trượt185
22-02-2082,34,26,47Ăn đề 47162
21-02-2026,65,89,25Ăn đề 89150
20-02-2027,87,88,20Trượt196
19-02-2065,54,81,57Trượt199
18-02-2050,16,80,76Ăn đề 16163
17-02-2007,52,28,85Trượt174
16-02-2042,09,82,71Trượt156
15-02-2075,17,08,29Ăn đề 17177
14-02-2055,32,91,53Ăn đề 55162
13-02-2076,32,92,30Ăn đề 32192
12-02-2084,47,00,18Ăn đề 47175
11-02-2052,96,13,07Ăn đề 96187
10-02-2046,94,32,45Ăn đề 45162
09-02-2077,99,47,84Ăn đề 47166
08-02-2043,58,71,92Trượt195
07-02-2018,91,57,73Ăn đề 73191
06-02-2043,87,75,52Ăn đề 75196
05-02-2031,20,15,09Ăn đề 15194
04-02-2050,11,38,10Ăn đề 10173
03-02-2075,07,54,62Ăn đề 07183
02-02-2021,01,34,79Ăn đề 34184
01-02-2007,57,60,11Trượt198