Bao lô m/trung chuẩn nhất

Đã soi là phải chuẩn đã đánh là phải trúng! Đừng vì tiếc một số tiền mua số mà để tuột mất cơ hội trúng lớn của bạn, Đến với chúng tôi bạn được cung cấp dịch vụ lấy số chuẩn xác có 1-0-2, cam kết giúp bạn vào bờ ngay hôm nay và thoát khỏi tình trạng khó khăn về tài chính một cách nhanh nhất !!

Bao lô m/trung chuẩn nhất  400,000đ

⇒Mua số là cách giúp a/e trúng lớn mỗi ngày
⇒Thời gian lấy số từ 08h30 sáng 17h00 hàng ngày
⇒Hiện tại hệ thống nạp thẻ đang bảo trì a/e lấy số qua zalo 0768.388.383 nhé
⇒Hỗ trợ thẻ cào: Viettel,VinaPhone
⇒Sau khi nạp thẻ thành công trên zalo a/e sẽ nhận được số ®

Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp chuẩn nhất trong các ngày!
Giá: 400,000đ.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ các loại thẻ cào sau: Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-04-20
31-03-20Đắc Lắc: 03,
Quảng Nam: 59
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
351
28-03-20Đà Nẵng: 02,
Quảng Ngãi: 06,
Đắc Nông: 44
Trượt344
27-03-20Gia Lai: 54,
Ninh Thuận: 72
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
336
26-03-20Bình Định: 65,
Quảng Trị: 36,
Quảng Bình: 25
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
336
25-03-20Đà Nẵng: 66,
Khánh Hòa: 57
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
348
24-03-20Đắc Lắc: 67,
Quảng Nam: 59
Trượt351
23-03-20TT Huế: 47,
Phú Yên: 86
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
351
22-03-20Kon Tum: 35,
Khánh Hòa: 28
Trúng Kon Tum346
21-03-20Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 15,
Đắc Nông: 53
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
376
20-03-20Gia Lai: 87,
Ninh Thuận: 06
Trúng Gia Lai363
19-03-20Bình Định: 16,
Quảng Trị: 30,
Quảng Bình: 87
Trúng Quảng Trị353
18-03-20Đà Nẵng: 46,
Khánh Hòa: 09
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
327
17-03-20Đắc Lắc: 04,
Quảng Nam: 58
Trúng Quảng Nam361
16-03-20TT Huế: 39,
Phú Yên: 77
Trúng TT Huế310
15-03-20Kon Tum: 06,
Khánh Hòa: 30
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
372
14-03-20Đà Nẵng: 10,
Quảng Ngãi: 86,
Đắc Nông: 13
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
353
13-03-20Gia Lai: 94,
Ninh Thuận: 89
Trúng Gia Lai361
12-03-20Bình Định: 73,
Quảng Trị: 32,
Quảng Bình: 73
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
373
11-03-20Đà Nẵng: 66,
Khánh Hòa: 36
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
338
10-03-20Đắc Lắc: 31,
Quảng Nam: 05
Trượt349
09-03-20TT Huế: 88,
Phú Yên: 82
Trúng TT Huế342
08-03-20Kon Tum: 15,
Khánh Hòa: 82
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
351
07-03-20Đà Nẵng: 12,
Quảng Ngãi: 37,
Đắc Nông: 14
Trúng Đắc Nông376
06-03-20Gia Lai: 03,
Ninh Thuận: 41
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
341
05-03-20Bình Định: 91,
Quảng Trị: 56,
Quảng Bình: 84
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
359
04-03-20Đà Nẵng: 92,
Khánh Hòa: 36
Trúng Khánh Hòa355
03-03-20Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 08
Trượt351
02-03-20TT Huế: 71,
Phú Yên: 17
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
338
01-03-20Kon Tum: 68,
Khánh Hòa: 94
Trúng Kon Tum355
29-02-20Đà Nẵng: 85,
Quảng Ngãi: 13,
Đắc Nông: 27
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
365
28-02-20Gia Lai: 41,
Ninh Thuận: 01
Trượt358
27-02-20Bình Định: 32,
Quảng Trị: 33,
Quảng Bình: 31
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
365
26-02-20Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 32
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
329
25-02-20Đắc Lắc: 62,
Quảng Nam: 65
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
339
24-02-20TT Huế: 87,
Phú Yên: 56
Trúng Phú Yên371
23-02-20Kon Tum: 88,
Khánh Hòa: 19
Trượt353
21-02-20Gia Lai: 25,
Ninh Thuận: 27
Trúng Gia Lai365
20-02-20Quảng Bình: 99,
Bình Định: 23,
Quảng Trị: 07
Trượt350
19-02-20Đà Nẵng: 70,
Khánh Hòa: 90
Trúng Khánh Hòa375
18-02-20Đắc Lắc: 51,
Quảng Nam: 46
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
348
17-02-20TT Huế: 77,
Phú Yên: 76
Trúng Phú Yên367
16-02-20Kon Tum: 76,
Khánh Hòa: 66
Trượt364
15-02-20Đà Nẵng: 74,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 34
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
340
14-02-20Gia Lai: 71,
Ninh Thuận: 22
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
346
13-02-20Bình Định: 70,
Quảng Trị: 24,
Quảng Bình: 57
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
356
12-02-20Đà Nẵng: 92,
Khánh Hòa: 76
Trượt375
11-02-20Đắc Lắc: 30,
Quảng Nam: 70
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
333
10-02-20TT Huế: 17,
Phú Yên: 91
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
332
09-02-20Kon Tum: 06,
Khánh Hòa: 48
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
357
08-02-20Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 22,
Đắc Nông: 65
Trúng Quảng Ngãi338
07-02-20Gia Lai: 01,
Ninh Thuận: 40
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
348
06-02-20Bình Định: 29,
Quảng Trị: 34,
Quảng Bình: 71
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
372
05-02-20Đà Nẵng: 84,
Khánh Hòa: 90
Trúng Khánh Hòa371
04-02-20Đắc Lắc: 35,
Quảng Nam: 80
Trượt351
03-02-20TT Huế: 30,
Phú Yên: 73
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
364
02-02-20Kon Tum: 97,
Khánh Hòa: 28
Trúng Kon Tum328
01-02-20Đà Nẵng: 20,
Quảng Ngãi: 67,
Đắc Nông: 04
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
350
31-01-20Gia Lai: 72,
Ninh Thuận: 08
Trượt347
30-01-20Bình Định: 47,
Quảng Trị: 87,
Quảng Bình: 77
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
317
29-01-20Đà Nẵng: 06,
Khánh Hòa: 36
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
372
28-01-20Đắc Lắc: 28,
Quảng Nam: 92
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
357
27-01-20TT Huế: 77,
Phú Yên: 51
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
336
26-01-20Kon Tum: 95,
Khánh Hòa: 32
Trúng Kon Tum383
25-01-20Đà Nẵng: 29,
Quảng Ngãi: 56,
Đắc Nông: 12
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
333
24-01-20Gia Lai: 51,
Ninh Thuận: 38
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
339
23-01-20Bình Định: 90,
Quảng Trị: 71,
Quảng Bình: 27
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
350
22-01-20Đà Nẵng: 36,
Khánh Hòa: 79
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
319
21-01-20Đắc Lắc: 11,
Quảng Nam: 56
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
344
20-01-20TT Huế: 58,
Phú Yên: 45
Trúng Phú Yên312
19-01-20Kon Tum: 27,
Khánh Hòa: 40
Trúng Kon Tum390
18-01-20Đà Nẵng: 54,
Quảng Ngãi: 17,
Đắc Nông: 73
Trúng Quảng Ngãi331
17-01-20Gia Lai: 85,
Ninh Thuận: 09
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
345
16-01-20Bình Định: 65,
Quảng Trị: 92,
Quảng Bình: 61
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
374
15-01-20Đà Nẵng: 40,
Khánh Hòa: 44
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
320
14-01-20Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 14
Trúng Quảng Nam329
13-01-20TT Huế: 57,
Phú Yên: 59
Trúng Phú Yên350
12-01-20Kon Tum: 79,
Khánh Hòa: 23
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
351
11-01-20Đà Nẵng: 63,
Quảng Ngãi: 57,
Đắc Nông: 03
Trúng Đà Nẵng368
10-01-20Gia Lai: 88,
Ninh Thuận: 94
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
376
09-01-20Bình Định: 73,
Quảng Trị: 32,
Quảng Bình: 58
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
367
08-01-20Đà Nẵng: 12,
Khánh Hòa: 87
Trúng Đà Nẵng380
07-01-20Đắc Lắc: 64,
Quảng Nam: 77
Trúng Quảng Nam327
06-01-20TT Huế: 10,
Phú Yên: 64
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
304
05-01-20Kon Tum: 08,
Khánh Hòa: 30
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
357
04-01-20Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 41,
Đắc Nông: 76
Trúng Đắc Nông373
03-01-20Gia Lai: 46,
Ninh Thuận: 33
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
333
02-01-20Bình Định: 74,
Quảng Trị: 40,
Quảng Bình: 44
Trúng Bình Định365